2019-01-10 15:01 #0 av: -Aida-

Husdjur är en vanlig, simpel symbol att förstå sig på. Våra känslor, instinkter, behov och sinneslag är kopplade till våra husdjur som symboler. Här är några vanliga fall vi ofta kan drömma om när vi äger husdjur. Känner man oro och stress över situationen sitt djur är i, kan man drömma om dom extra mycket.

Att se ditt djur - Kanske den hänger runt i drömmen i bakgrunden eller du såg den lite snabbt, tyder på att dina instinker är goda, ett kontrollerat humör eller behov av kärlek och acceptans, kanske du behöver lätta lite och visa din lekfulla sida lite oftare.

Avlidet husdjur som lever i drömmen- Symboliserar att ditt förflutna kommer tillbaka till nuet, det kanske redan hände eller är på väg att hända, erfarenheter och kunskaper från förr ger oss lösningar på problem i nuet. Alternativt kan det vara saknaden av husdjuret.

Ditt nuvarande djur dog eller dör - I drömmen vill säga, ibland bevittnar man det och ibland hittar man den. Detta symboliserar restriktioner i något du upplevt eller upplever, försöker uppnå. Kanske något känns svårt att utföra. Alternativt kan det vara stress och oro för att djuret är sjukt och man känner sig hindrad, att inte kunna göra mer.

Djuret rymde/sprang bort - Tyder på att du trycker undan dina känslor, alternativt söker efter något du inte lyckas hitta.

Du skadar ditt djur - Tyder på oro och stress över något, du kanske känner dig hjälplös i något du inte kan kontrollera, du har gjort allt du kan men vill göra mer.

Husdjuret kan inte nås - Kanske står den på en avlägsen plats i drömmen så du inte kan nå den på något vis. Tyder på din vilja att uppfylla/uppnå något, vägen dit kanske känns lång och svår, du behöver stanna upp och reflektera över ditt nästa steg i situationern du befinner dig i.