2019-01-14 12:48 #0 av: -Aida-

Skogen är vanlig att drömma om, de kan vara ett ställe av skräck, tillflyktsplats eller där man upptäcker något, det är en relativt enkel symbol att tyda. Skogen brukar inte ha jätte stor roll annat än att existera, den är ofta stilla och rör sig inte mycket.

Skogen representerar olika symboler, bland annat den kvinnliga fertiliteten och spiritualitet, de undermedvetna och det okända, personlig potential och naturliga instinkter. När man drömmer att man ser en skog men inte vistas i den, beror symboliken på resten av drömmen, vad skogen har för roll och funktion, färger etc.

Att man vandrar i skogen tyder på spiritualitet och personlig reflektion, man är på en upptäcktsfärd, kan vara både inre och yttre. Tar man sig ut ur skogen tyder det på att man lämnar något eller har avslutat något.
Drömmer man däremot att man gått vilse i en skog, kan man bära på överväldigande känslor, kanske hjälplöshet, oro, förvirring över något, eller att något nytt har startat i livet, det kan vara en större förändring.
En döende skog tyder på att något inte är uppklarat än.
Är man omringad av skog och kommer inte ut, tyder det på att man är fast i något, man har svårt att ta sig ur situationen.
Man kan också vara omringad av skog men känna sig trygg samtidigt, det tyder på man har det stöd man behöver, eller att man finner trygghet i vara skild från andra.

Skogar kan vara mörka, ljusa, dystra, överväxta, djungel osv. De finns i olika utföranden beroende på drömmen, färger har alltid betydelse precis som ljus och mörker.