Om Drömmar iFokus

Presentation av ämnet  Drömmar

Alla drömmer fyra till fem gånger per natt . Forskning visar att om vi hindras att drömma blir vi fysiskt och psykiskt sjuka. Den omedvetna del av vårt psyke som drömmen uppenbarar och låter vårt omedvetna betrakta, innehåller både rationellt tänkande och stark emotion. Det medvetna och det omedvetna lär sig genom drömmen att anpassa sig till varandra och respektera varandra. Som om det vore möjligt att ”vandra” mellan de båda.

Det storslagna är att vi med hjälp av drömmen kan förstå och bearbeta komplexiteten i våra liv. Vinsten att arbeta med våra drömmar är, att vi kan få kunskap om oss själva, som gör att vi kan bättre förstå och ta hand om våra skuggsidor. Rimligvis behöver vi inte agera ut dem på samma sätt och lika ofta. Drömmen har inga bedrägliga avsikter.

Drömmen berättar var vårt inre just nu lägger sin energi. Den pekar på det unika mönster som finns inom var och en av oss. Den föreslår en ”klokare hållning” för att komma i balans med de motsättningar vi har att leva med till exempel liv-död, glädje-sorg,  dag-natt,  gott-ont,  tvivel-tro,  aktivt-passivt.

Värd

Avatar för Choklad

Medarbetare